Hakkımızda

Amaç

Gençlerin sinema ve yeni medya alanında yeteneğini geliştirmek, küreselleşen dünyada hem toplumumuzun hem de birey olarak her gen- cin aktif bir rol almasını sağlamak, yaşanan gelişmelere hâkim olmak hatta yeniden yön vermek için gençlere sinema ve medya okuryazarlığı becerisi kazandırıp, kültür ve medeniyetimizin bu alanda da ilerlemesi sağlamak projenin genel amacıdır.

© 2023 Balat Akademi